Mezinárodní factoring

Jste nadnárodní společností a máte pobočky v ostatních zemích střední a východní Evropy nebo naopak v Německu, Francii či dalších západních zemích? Řešíte decentralizaci financování vašich lokálních aktivit?

Máme znalosti o produktech nejen na českém a slovenském factoringovém trhu. Zvláště v některých zemích (např. Německo, Francie, Polsko) právní úprava umožňuje využití elegantnějších factoringových řešení

jako tzv. skrytý factoring, in house factoring aj.

Proto je factoring v těchto zemích na jedné straně daleko více rozšířený u menších a středních společností a na druhé straně je využíván i ze strany velkých „blue chip“ společností.

Přímo nebo prostřednictvím mezinárodních brokerů spolupracujeme s factoringovými společnostmi v řadě Evropských a mimoevropských zemí (Turecko, USA). Samozřejmě naší doménou zůstává trh ČR a SR, sousedních zemí a Východní Evropy (např. Maďarsko, Chorvatsko, Rusko, Rumunsko).

Poskytneme poradenství a zprostředkování factoringu, zejména pak:

  • produktové poradenství a customizovaná řešení
  • vyhledání optimálního factoringového partnera
  • pomoc s přípravou podkladů
  • komunikace mezi lokální factoringovou společností, lokálním příjemcem faktoringu a jeho centrálou
  • poskytneme lokální servis risk managementu