Expres factoring

Expres factoring (expresní faktoring) je rychle a snadno vyřízen.

Factoringová společnost přitom nezkoumá finanční výkazy ani bankovní historii klienta.

K vyřízení stačí minimum podkladů.

Probíhá jako standardní regresní factoring, tedy jako předfinancování vystavených faktur, resp. doby splatnosti vystavených faktur. Expresním factoringem lze překlenout dobu do schválení standardního factoringu (faktoringu).

Podmínky:

Celkový limit financování 0,5 mil. Kč (možno navýšit až na 0,75 mil. Kč)

Minimální počet odběratelů: 2

Dílčí limit na odběratele: 200 tis. Kč

Smluvní vztah mezi klientem a odběratelem: rámcová smlouva nebo objednávka. Smlouva o dílo nelze.

Průběh financování: 70% předfinancování, 30% doplatek

Vstupní podklady: jednoduchý formulář

Maximálně 20 % postupovaného obratu na export, 80 % tuzemsko.

Dokumentace k pohledávkám: kopie faktury s cesní klauzulí, kopie dodacího listu

Splatnosti faktur 30 - 120 dní.

Pro dopravce: "Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce"

Cena: 1,5 % poplatek měsíčně

Bonita: klient ani odběratelé na sobě nesmí mít v posledním 1/2 roce exekuci nebo insolvenční návrh.

Rovněž nesmí v posledním 1/2 roce být změna ve vlastnické struktuře odběratelů.

Postup:

1. vyplňte jednoduchý formulář

2. pošleme smluvní dokumentaci

3. podepsání smlouvy max. do 3 dnů + předání faktur k proplacení

4. do 24 hodin odcházejí peníze na účet klienta

Navíc bezplatně poskytneme průběžné monitorování dodavatelů i odběratelů.

Neváhejte nás kontaktovat ještě dnes.