Reverzní factoring

Nebo také "factoring naruby", řeší splatnosti, které poskytuje dodavatel.

Není financováno aktivum - pohledávka, ale závazek.

Financování tedy není poskytnuto na základě převodu práv k nějakému aktivu. Proto je obvykle potřeba kombinovat financování závazků s postupováním a financováním pohledávek. Jinou možností je tzv. finetrading.

Můžete tak velmi efektivně financovat nákup zboží, nákup surovin k výrobě. Dodavatel za platbu ihned rád poskytne skonto.

Podmínky financování závazků

Závazky k financování vznikají opakovaně.

Závazky jsou hrazeny maximálně do 7 dnů po smluveném termínu.

Výše financování min. 1 mil.CZK.

Příjemce financování musí být pojistitelný u kreditní pojišťovny.

Výhoda financování závazků

Za včasnou platbu lze od dodavatele žádat skonto.

Zvýšíte svůj obrat.

Posílíte cash flow.

Pro urychlené jednání vyplňte a na e-mail factoring@factoring.eu zašlete vstupní dotazník nebo nás ještě dnes kontaktujte na tel. čísle 226 217 323 nebo 777 177 160.