Provozní financování

V rámci poradenské činnosti pomáháme svým klientům zajistit a následně optimalizovat krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé financování. Nepatříme mezi společnosti působící pouze v daném regionu, které danou poptávku „přehodí“ na své dva či tři spřátelené kontakty v místních bankách. Řešení, která umíme klientovi navrhnout, jsou buď lokální (pracujeme na území celé republiky), je-li to pro klienta dostatečné, popř. umíme navrhnout mezinárodní řešení.

Poptávky od menších klientů po rychlé analýze jejich potřeb a finanční situace umístíme do té finanční instituce, která z našeho pohledu bude umět rychle a efektivně potřebu financování vyřešit.

Pro střední a větší klienty zpravidla organizujeme výběrová řízení na s klientem předem odsouhlaseném modelu.

Zprostředkovatelsky tedy zajišťujeme provozní a investiční úvěry, factoring nebo forfaiting, leasing, financování akreditivů a mezaninové financování.

Z naší několikaleté práce v oblasti zprostředkovávání financování vyplynulo několik závěrů:

1. Je nezbytné dobře porozumět potřebám klienta.

2. Musíme velmi dobře znát ekonomickou i rizikovou situaci klienta a to nezávisle na jeho názoru.

3. Navrhovaná řešení je nezbytné konat v součinnosti s klientem.

Z výše uvedeného vyplynuly následující kroky naší práce s klientem. U menších klientů je proces adekvátně zjednodušen, kurzivou jsou části pokročilejšího řešení u náročnějších klientů:

I. Zadání a analýza klienta

1. Zajištění základních informací o klientovi

2. Představa klienta o řešeních

3. ARFIN lustrace a analýza klienta

4. Jednání s klientem, potvrzení zadání, odsouhlasení strategie

II. Návrh řešení

1. Předložení variant řešení, odsouhlasení s klientem

2. Zajištění indikativních nabídek a jejich srovnání

3. Odhalení rizik a shrnutí bodů k projednání s financiérem

4. Doporučení optimální varianty

5. Analýza smluvní dokumentace a VOP spolu s doporučením změn

6. Doporučení změn a asistence při projednávání změn

7. Finalizace smluvní dokumentace s financiérem, podpis smlouvy

III. Průběžná podpora

1. Reporting

2. Každoroční kontrola optimálního využití financování

3. Pomoc s řízením dodavatelsko-odběratelských rizik

Máme zkušenost s tím, že nestačí doprovodit klienta k fázi podpisu smlouvy, ale je nutné být v kontaktu

s klientem i financiérem ještě po dobu prvních 3-6 měsíců náběhu spolupráce.

Rádi poradíme i Vám. Neváhejte nás ihned kontaktovat.