In house factoring

Standardní factoring vždy stojí na průkazném a pokud možno písemném doložení vzniku pohledávky. Následně

o každé operaci - postoupení pohledávky, výplatě financování, úhradě od odběratele... musí factoringová společnost účtovat a stejně tak účtovat musí i klient.

U velkých společností s velkým počtem faktur pak dokladování postupovaných pohledávek, dvojí účtování, párování plateb atd. zvyšuje náročnost a brání hladkému průběhu factoringového financování.

Z toho důvodu je u společností, které dokáží garantovat factoringovou společností požadované procesy, možno postupy zjednodušit. Lze nastavit factoringové financování tak, že klient factoringové společnosti sám zpracovává správu pohledávek, které factoringová společnost financuje.

Prakticky tedy klient sám na základě pověření od factoringové společnosti vede evidenci factoringové spolupráce na úrovni jednotlivých pohledávek a s factoringovou společností sdílí jen souhrnná čísla.

Factoringová společnost následně namátkovými kontrolami ověřuje dodržování předem domluvených procesů. Formou Site visit zajišťujeme tuto předem domluvenou a klientem placenou službu a to obvykle 2x ročně.

Základním předpokladem pro tento typ factoringu je velmi dobrá bonita klienta a dostatečná kapacita a spolehlivost jeho účetního oddělení.

Pro urychlené jednání vyplňte a na e-mail factoring@factoring.eu zašlete vstupní dotazník nebo nás ještě dnes kontaktujte!