Regresní factoring

U této formy factoringová společnost zálohově financuje pohledávky před splatností, které jsou na ní postoupeny.

Splatnost faktur u tohoto typu factoringu může být 14 až 180 dní. Financování je poskytnuto do té doby než odběratel pohledávku uhradí na účet faktora, nejdéle však do konce tzv. regresní lhůty.

Regresní lhůta je stanovena ve dnech a začíná běžet ode dne splatnosti pohledávky (splatnosti faktur). Maximální výše regresní lhůty je 90 dní po splatnosti, obvykle bývá faktoringovou společností zkrácena s ohledem na riziko klienta (dodavatele) a odběratelů.

Není-li pohledávka odběratelem uhrazena, po uplynutí regresní lhůty faktor navrací pohledávku zpět klientovi k obchodnímu řešení. Zároveň požaduje vrácení poskytnutého zálohového financování.

Regresním factoringem (možno psát i faktoring), tedy factoringem bez pojištění, je vhodné financovat lhůty splatnosti u „bezproblémových“ odběratelů, kteří hradí faktury pravidelně a to ve lhůtě do 30ti případně případně 60ti dnů po splatnosti. Především v případech, kdy dodavatel s odběrateli dlouhodobě spolupracuje a neexistují obavy ze zhoršení platební morálky.

Regresní factoring je v České republice a na Slovensku stále nejčastěji využívanou službou, oblíbenou zejména pro nízkou cenu, plně srovnatelnou s bankovním úvěrem.

Pro urychlené jednání vyplňte a na e-mail factoring@factoring.eu zašlete vstupní dotazník nebo nás ještě dnes kontaktujte!