Bilanční factoring

Bilanční factoring je nástroj, kterým jednorázově, např. na konci účetního období nebo trvale vylepšíte finanční ukazatele vaší společnosti.

Bezregresním postoupením pohledávek na factoringovou společnost se sníží jejich objem. Nedojde k navýšení úvěrové angažovanosti ani ke zvýšení objemů cizích zdrojů. Takto dojde ke snížení bilanční sumy a poměrové ukazatele zadluženosti a rentability pak vycházejí lépe.

Bilanční factoring je velmi často využíván ve společnostech, ve kterých je místní management hodnocen mateřskou společností na základě finančních ukazatelů. Snížená výše pohledávek má obvykle vliv na vyšší osobní hodnocení pro finančního či generálního ředitele společnosti.

Schematické znázornění efektu bilančního factoringu:

bilanční factoring

Pro zjištění ceny a dalších podmínek tohoto typu factoringu vyplňte a na e-mail factoring@factoring.eu zašlete vstupní dotazník nebo nás ještě dnes kontaktujte!