Skrytý factoring

Skrytý factoring, v zahraničí známý jako "Non-Notification" nebo "Undisclosed" factoring, je specifický tím, že odběratel není informován o předfinancování pohledávek factoringovou společností.

Při této formě factoringového financování není dodržena obvyklá podmínka a to informování odběratele o postoupení pohledávek na factoringovou společnost a získání jeho souhlasu s tímto postoupením.

Skrytý factoring je řešen různými právními a organizačními postupy. Jednou z výhod je například i to, že bankovní účet na který odběratel hradí, je formálně účtem klienta a nikoli účet factoringové společnosti.

Vzhledem k výše uvedenému je skrytý factoring vhodným řešením ve vztahu k odběratelům, kteří factoring nepovolují, nebo když není např. z obchodních důvodů vhodné odběratele o spolupráci s factoringovou společností informovat.

Na druhou stranu tato forma factoringového financování je realizovatelná pouze u pohledávek za dostatečně silnými

a bonitními odběrateli, např. obchodní řetězci, v automobilovém průmyslu nebo nadnárodními společnostmi. Dalším předpokladem pro realizaci skrytého factoringu je i nadprůměrná bonita dodavatele – klienta factoringové společnosti.

Pro urychlené jednání vyplňte a na e-mail factoring@factoring.eu zašlete vstupní dotazník nebo nás ještě dnes kontaktujte!