Pojištění pohledávek

Pojištění pohledávek proti riziku neuhrazení pohledávky z důvodu platební nevůle či neschopnosti vašeho odběratele je nástrojem poslední záchrany před nečekanou situací.

Může být součástí factoringového řešení v rámci bezregresního factoringu nebo může být pojištění sjednáno samostatně přímo s pojišťovnou. To je vhodným řešením např. v případě zástavy pohledávek oproti čerpání bankovního úvěru nebo pokud nepotřebujete financování a požadujete výhradně pokrýt riziko spojené s bonitou vašich odběratelů.

Pojištění pohledávek poskytují specializované pojišťovny a to ve vztahu k tuzemským i zahraničním odběratelům. Parametry pojištění - velikost pojistných limitů, cena pojištění a další smluvní ujednání se často značně liší.

Zajistíme vám:

  • trvalé sledování situace u vašeho odběratele, tzv. preventivní monitoring
  • pojištění pohledávek celého vašeho portfolia
  • pojištění vybraných odběratelů, např. těch, u kterých cítíte větší riziko nebo jimž fakturujete velké částky

Vyplňte náš vstupní dotazník a zašlete jej na adresu factoring@factoring.eu.