Hodnocení rizik

Dáme vám k dispozici naše factoringové know-how v oblasti risku. Díky němu jsme minimalizovali ztráty z nedobytných pohledávek. Vyvíjeno pro český trh od roku 2002.

Business information - Commercial information - Risk management - Kreditní informace.

Jednorázově

Provedeme pro vás jednorázové vyhodnocení bonity vašeho obchodního partnera a poskytneme vám ji ve formě kreditní informace v níže uvedených rozsazích.

http://www.arfin.cz/hodnoceni-rizik

Site audit = analýza doplněná o kontrolu na místě (avizovaná / skrytá).

Analýza = hodnocení finančního zdraví riskařem s písemným

výstupem a doporučeními

Lustrace = rychlá kontrola všech dostupných nefinančních informací

z veřejných i unikátních zdrojů. Následuje pravidelný monitoring.


Průběžně = monitoring

Budeme průběžně sledovat vaše obchodní partnery a budete tak včas vědět o jejich problémech.

Dozvíte se o plombě exekutora nebo státní správy na nemovitosti daného partnera, o změně jednatelů, sídla či předmětu podnikání, nově zveřejněných prodávaných pohledávkách za danou společností a další informace (Insolvenční rejstřík, změny v registraci DPH, nespolehlivý plátce DPH, neplatiči zdravotních pojišťoven aj.)

Každý den obdržíte aktuální informaci, u kterého ze sledovaných partnerů došlo k jaké změně.

To vše aktuálně + rychle + formátově přehleně + inovativně + nákladově přijatelně = ARFIN risk management

Pracujte i vy s nástroji bankovních manažerů.