Přínos makléře pro zajištění faktoringového financování

Post date: 28.4.2016 10:19:57

Dnes otevíráme téma:

PROČ VYUŽÍT PRO ZISK FAKTORINGOVÉHO FINANCOVÁNÍ SLUŽEB MAKLÉŘE.

Důvody pro spolupráci s faktoringovým makléřem popíšeme na konkrétním příkladu klienta, který nás oslovil. Klient, obchod se stavebním materiálem, na trhu od roku 1995, se na nás obrátil s dotazem, jak ošetřit riziko z obchodního styku a současně získat provozní financování.

Klientovo cash-flow je přitom napnuté z důvodů, které pravděpodobně znáte i vy. Jako dodavatel, který se více či méně zná osobně již řadu let s většinou svých odběratelů, nevyhnutelně nedokáže osobní vztah oddělit od smluvní dokumentace. Tento fakt se odráží zejména v situacích, kdy vás odběratel požádá o nárazové prodloužení předem dohodnuté splatnosti, kterou máte s odběratelem dohodnutou buď v rámcové smlouvě, nebo při objednání zboží v objednávce. Splatnost, kterou odběratel nedokáže dodržet jednou za čas, zřejmě dokážete pokrýt svými vlastními rezervami. Jiná situace však nastává, pokud si dlouholetý odběratel splatnost benevolentně prodlužuje sám, bez vašeho svolení. Spoléhá často na fakt, že se s ním osobně znáte a že pokud jste mu polhůtní splatnost tolerovali jednou, dokážete to i vícekrát. No a toto byl i případ našeho klienta.

ARFIN, specialista na financování a pojišťování pohledávek navrhl klientovi řešení, které zcela zohledňovalo jeho zadání. Pro zajištění rizika z obchodního styku jsme navrhnuli pojištění pohledávek v kombinaci s faktoringovým financováním, které má za hlavní úkol uvolnit cash-flow. Zvolili jsme tedy bezregresní faktoring. Doposud by mnoho zdatnějších finančních ředitelů nebo jednatelů firem různých velikostí zvolilo pravděpodobně podobný postup. Zde však nastoupila jedinečná role faktoringového makléře.

Klientovi jsme navrhli několik faktoringových společností, které by jistě jeho poptávku dokázaly více či méně uspokojit. Otázkou však zůstává v jaké kvalitě a jak rychle. Nabídka společností, které provádějí faktoringové operace v ČR, ať už bankovních či nebankovních, je omezená. Každá z těchto společností představuje jiný přístup k financování, který je de-facto odrazem jejich pojetí rizika a cenové politiky financování. Pro klienta, který faktoring poptává, je velice složité vyznat se ve vstupních kritériích poskytovatele factoringu.

Po shodě s klientem jsme oslovili dvě faktoringové společnosti. Jednu, která patří svým faktoringovým obratem mezi největší v ČR a druhou, svým obratem ne tak významnou, jako alternativní možnost. Obě faktoringové společnosti našemu klientovi předestřeli indikativní cenovou nabídku spolupráce do druhého dne po dodání všech potřebných pokladů a informací. Klient si vybral nabídku od většího z faktorů a čekal na další postup z jeho strany.

Po několika dalších dnech a dalších a dalších dodatečných administrativních požadavcích jednání ze strany bankovního poskytovatele ustálo na bodu mrazu. (Zde se projevila laxnost obchodního přístupu ze strany "Goliáše“ směrem k „Davidovi“).

ARFIN jako specialista na pohledávky využil své znalosti faktoringových společností a souběžně vedl jednání i s druhým poskytovatelem faktoringu. Klientovi jsme proto navrhli, ať poskytne potřebné podklady i druhé, v tomto případě nebankovní faktoringové společnosti, která na případu začala pracovat okamžitě a s intenzitou, která vyústila v podpis faktoringové smlouvy s naším klientem do jednoho týdne od zadání.

ARFIN v tomto případě vyjednal pro klienta cenu, která kopírovala cenu od bankovního poskytovatele. Navíc díky odlišným možnostem druhého poskytovatele klient získal větší počet pojištěných odběratelů, než které mu byl schopen nabídnout poskytovatel bankovního faktoringu.

ARFIN specialista na firemní financování a faktoringový makléř tak v synergii svých znalostí a konkurenčního prostředí zajistil pro klienta nejlepší řešení a to ve velmi krátkém čase.

Autor: Michal Procházka, senior consultant