Provozní financování náhradou za factoring

Post date: 6.12.2016 15:14:31

Pro našeho klienta, reklamní a bezpečnostní agenturu jsme řešili poptávku po provozním financování v řádech milionů Kč, která byla směřována na factoring, tzn. odkup pohledávek za jeho odběrateli. Po prvotní analýze poptávky klienta, jeho finančních výkazů a poznání jeho obchodních vztahů jsme dospěli k názoru, že vhodným nástrojem, který klientovi uvolní napjaté cash–flow a bude celkově lépe vyhovovat, nebude factoring, ale kontokorentní úvěr.

Faktoring je finanční nástroj, který řeší kromě dříve získaných finančních prostředků z již vystavené fakturace také zajištění rizika z jejich nezaplacení a jejich inkaso.

V případě našeho klienta byla poptávka po factoringu transformována do kontokorentního úvěru, který lépe vyhovoval jeho potřebám z následujících důvodů.

Klient dodává své služby ustálenému a již vyzkoušenému portfoliu svých odběratelů, u kterých neměl obavu z platební nevůle či neschopnosti. Pojištění pohledávek, které faktoring využívá, proto nebylo potřeba, respektive klient ho nechtěl využít. Z toho rovněž vyplývá, že klient neměl potřebu řešit ani inkaso pohledávek po splatnosti.

Spojením těchto skutečností se pak jeho poptávka dala uspokojit levnější variantou financování, kterou je bezesporu právě kontokorentní úvěr.

Klientovi tímto děkujeme za důvěru a úspěšnou spolupráci.

Za ARFIN s.r.o.

Michal Procházka, senior consultant