Limit 500 tis. Kč pro živnostníka

Post date: 19.5.2016 8:35:50

Pro svého klienta, fyzickou osobu pana Petra Dřevjaného, jsme zajistili provozní financování formou bezregresního factoringu ve výši 500 tis. Kč.

Pan Dřevjaný je podnikatelem, který provozuje mezinárodní kamionovou dopravu jako živnostník. Zvýšená poptávka po jeho službách přinesla i zvýšenou potřebu provozních financí sloužících pro úhradu PHM a mezd pro řidiče. Ekonomické výsledky pana Dřevjaného nebyly dostatečné na klasickou formu bankovního financování v podobě kontokorentního úvěru. Proto se rozhodl pro faktoringové financování, které se opírá více o bonitu odběratelů než o bonitu klienta.

Klient oslovil factoring.eu ve stejném okamžiku jako několik dalších poskytovatelů factoringového financování.

Factoring.eu - specialista na faktoringové financování, zajistil po převzetí všech podkladů od klienta provozní financování ve formě bezregresního faktoringu.

Factoring.eu přinesl klientovi lepší cenu a větší procento předfinancování postoupených faktur.

Společnost ARFIN s.r.o. tímto děkuje panu Petru Dřevjanému za důvěru.

za

ARFIN s.r.o.

Michal Procházka, senior consultant