Jednorázový odkup vystavené faktury

Post date: 4.8.2016 10:45:18

Pro svou klientku, paní Ing. Evu Heskovou, jsme do dvou pracovních dní zajistili jednorázové předfinancování vystavené faktury zároveň se zajištěním rizika.

Paní Hesková zadala poptávku po jednorázovém odkupu vystavené faktury za subdodávku zboží, které bylo určeno jako součást materiálního vybavení obranných složek státu. Na základě této dodávky vznikla faktura se splatností 60 dní.

Tuto fakturu jsme nabídli našim spolupracujícím partnerům, kteří reagovali velmi rychle. Do dvou pracovních dní jsme tak pro klientku zajistili odkup předmětné faktury formou bezregresního factoringu, který kromě předfinancování faktury zajistil současně i riziko z případného nezaplacení pohledávky odběratelem. Pro klientku jsme tak rychle vyřešili problém s cash flow a zároveň zajistili úhradu již dodaného zboží.

Ing.Heskové a financujícímu partnerovi děkujeme za důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Za ARFIN s.r.o.

Michal Procházka, senior consultant