Financování s pojištěním pro společnost Tenzex s.r.o.

Post date: 19.5.2016 8:19:21

S pozitivním výsledkem a velmi rychle jsme vyřešili případ společnosti Tenzex, poskytovatele kamionové dopravy. Poptávka vyvstala na základě náhlé potřeby po provozním financování. Klient poskytoval již 5 let kamionovou dopravu svému odběrateli z oblasti automobilového průmyslu. Tento odběratel však změnil vlastnickou strukturu a nový vlastník se rozhodl změnit obchodní vztah se spol. Tenzex s.r.o: svému dodavateli kamionové dopravy jednostranně navýšil splatnost na 45 dní.

Před společností Tenzex s.r.o. tak vyvstaly dvě základní otázky, které bylo nutné vyřešit:

a) delší splatnost, která logicky napnula cash-flow na toto nepřipravené společnosti,

b) tou druhou otázkou, zřejmě i strategičtější, byla právě zmiňovaná změna vlastnické struktury. Do této doby velmi bonitní odběratel se díky nové akcionářské struktuře stal velkou neznámou.

Po konzultaci s klientem jsme jako nejvhodnější nástroj zvolili bezregresní faktoringové financování. Bezregresní (pojištěná) forma faktoringu zcela vyhovuje potřebám klienta. Pojištěním fakturace získal klient jistotu v proplacení vystavených faktur a postupování faktur za odběratelem na faktoringovou společnost klientovi přineslo provozní finance dřív než za 45 dní.

Po krátkém a účinném výběrovém řízení na poskytovatele bezregresního faktoringu jsme klientovi zajistili optimální řešení jeho akutní potřeby ve velmi krátkém čase.

Společnosti Tenzex s.r.o. tímto děkujeme za důvěru.

za

ARFIN s.r.o.

Michal Procházka, senior consultant