Factoring pro bonitní a korporátní klientelu

Post date: 3.3.2016 7:28:17

Často se setkáváme s dotazy, proč by velké / nadnárodní společnosti měli používat factoring. Je přece dražší a pracnější. Snažili jsme se hledat odpovědi na tuto otázku.

Co první by mohlo velkou společnost zajímat je skutečnost, že ke službám factoringu patří kompletní servis ohledně správy pohledávek, včetně pojištění pohledávek, tzn. že factoring nabízí službu složenou z financování, pojištění pohledávek, mimosoudního inkasa pohledávek, komunikace s pojišťovnou při pojistných událostech.

Každá velká společnost má několik lidí, kteří se věnují inkasu neuhrazených faktur a lidi, kteří se věnují komunikaci s kreditní pojišťovnou. Správně propočítány náklady na factoringové financování vede k závěru, že společnost ušetří.

Shrnutí popisu výhod:

- vedení saldokonta a dohledu nad pohledávkami,

- inkaso pohledávek – vymáhání, zasílání předsplatnostních i klasických upomínek, možnost,

vyúčtování odběratelům úroků z prodlení apod.,

- oproti klasickým bankovním produktům (kontokorentům, revolvingovému financování apod.) flexibilní a rychlé navyšování finančních limitů na jednotlivé odběratele,

- pravidelné předkládání informací o platební morálce odběratelů,

- kontokorentní financování zajištěné zastavenými pohledávkami klienta s poměrem ručení např.do 50% = menší objem financování oproti factoringu, kde je financováno až 90% z hodnoty postoupených faktur, tzn. až o 40% větší

variabilitu použití finančních prostředků,

- bilanční factoring - podrozvahové financování, které účetně nezatěžuje klienta cizími zdroji.