Financování exportu do Litvy ve výši 130 % nominálu pohledávky

Post date: 5.6.2017 11:29:08

Zajistili jsme provozní financování pro českou společnost IV-EXPO Prague s.r.o. Firma se zabývá výrobou pracích prášků a mycích gelů. Jde o rychle rostoucí společnost bez dlouhé historie, není tedy pro ni bankovní financování možné.

Provozní financování je koncipováno jako bezregresní factoring, tedy financování formou postoupení pohledávky doplněné pojistným limitem od úvěrové pojišťovny. Náš klient, firma IV-EXPO Prague s.r.o., dodává svému odběrateli v Litvě. Vystavené faktury (pohledávky ve splatnosti) na tohoto odběratele jsou klientem ve chvíli svého vzniku postupovány na factoringovou společnost a předfinancovány.

Klient poptával stejnou možnost i na svého odběratele v Bělorusku. Zde se však financování ani pojišťování z důvodu politického rizika a ekonomicky nestabilní situace zajistit nepodařilo.

Standardní fakoringové financování funguje jako předfinancování 80 % výše postoupené pohledávky. Zbylých 20 % obdrží klient poté, co odběratel fakturu uhradí (platí factoringové společnosti) a ta doplatek odesílá klientovi. V tomto případě jsme ale svému klientovi dokázali zajistit výši předfinancování o 50 % vyšší než je standard. Celková výše předfinancování vystavené fakturace je tedy 80 % + 50 % tedy 130 %.

Factoring tak byl doplněn dalším úvěrovým produktem. Náš klient může pohodlně uspokojovat narůstající poptávky po svých výrobcích, se kterými souvisí i nezbytná zvýšená potřeba hotovosti jednak pro nákup vstupních surovin a poté také k budování dostatečné skladové zásoby k rychlému vykrytí požadavků zákazníka.

Tímto děkujeme našemu klinetovi, spol. IV-EXPO PRAGUE s.r.o. za důvěru a rychlou spolupráci.

Team ARFIN s.r.o., globální specialista na factoringové financování.

Michal Procházka, senior consultant