Bezregresní factoring

Jde o takové postoupení (odprodej) pohledávek, u kterého factoringová společnost přebírá riziko za postoupené pohledávky. Toto riziko odběratele (kreditní riziko) je dále přeneseno na specializovanou pojišťovnu, proto také bývá označováno jako factoring s pojištěním. Bezregresní factoring (psáno též bezregresní faktoring) integruje výhody financování, správy pohledávek a převzetí rizika platební neschopnosti nebo nevůle odběratele.

Bezregresním factoringem (faktoringem) je vhodné financovat lhůty splatnosti u stěžejních odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky mohlo ohrozit existenci dodavatele. Také bývá využíván při dodávkách do zahraniční či neprověřeným odběratelům.

Factoringová společnost standardně vyplatí část hodnoty postoupených pohledávek, obvykle 80 %.

Po uhrazení pohledávek odběratelem je doplacena zbývající část jejich hodnoty, tedy 20 %.

V případě nevůle či neschopnosti odběratele pohledávku uhradit je držitelem pohledávky, tedy factoringovou společností v předem domluvené lhůtě, hlášeno riziko pojistné události. Již vyplacené financování je pokryto platbou od pojišťovny. Doplatek pak vyplacen není a odpovídá spoluúčasti klienta na pojistné události.

Dodavatel – klient factoringové společnosti – kromě nevratného financování při postoupení pohledávky tedy získá

i pojištění pohledávek tedy garanci, že factoringová firma přebírá rizika a náklady na vymáhání pohledávek, a to až do výše 85 % z jejich nominální hodnoty.

Pro urychlené jednání vyplňte a na e-mail factoring@factoring.eu zašlete vstupní dotazník nebo nás ještě dnes kontaktujte!