Provozní financování

V rámci poradenské činnosti pomáháme svým klientům zajistit a následně optimalizovat krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé financování. Nepatříme mezi společnosti působící pouze v daném regionu, které danou poptávku „přehodí“ na své dva či tři spřátelené kontakty v místních bankách. Řešení, která umíme klientovi navrhnout, jsou buď lokální (pracujeme na území celé republiky), je-li to pro klienta dostatečné, popř. umíme navrhnout mezinárodní řešení.

Poptávky od menších klientů po rychlé analýze jejich potřeb a finanční situace umístíme do té finanční instituce, která z našeho pohledu bude umět rychle a efektivně potřebu financování vyřešit.
Pro střední a větší klienty zpravidla organizujeme výběrová řízení na s klientem předem odsouhlaseném modelu.

Zprostředkovatelsky tedy zajišťujeme provozní a investiční úvěry, factoring nebo forfaiting, leasing, financování akreditivů a mezaninové financování. 

Z naší několikaleté práce v oblasti zprostředkovávání financování vyplynulo několik závěrů:
1. Je nezbytné dobře porozumět potřebám klienta.
2. Musíme velmi dobře znát ekonomickou i rizikovou situaci klienta a to nezávisle na jeho názoru.
3. Navrhovaná řešení je nezbytné konat v součinnosti s klientem.

Z výše uvedeného vyplynuly následující kroky naší práce s klientem. U menších klientů je proces adekvátně zjednodušen, kurzivou jsou části pokročilejšího řešení u náročnějších klientů: 

I. Zadání a analýza klienta
1. Zajištění základních informací o klientovi
2. Představa klienta o řešeních
4. Jednání s klientem, potvrzení zadání, odsouhlasení strategie

II. Návrh řešení
1. Předložení variant řešení, odsouhlasení s klientem
2. Zajištění indikativních nabídek a jejich srovnání
3. Odhalení rizik a shrnutí bodů k projednání s financiérem
4. Doporučení optimální varianty
5. Analýza smluvní dokumentace a VOP spolu s doporučením změn
6. Doporučení změn a asistence při projednávání změn
7. Finalizace smluvní dokumentace s financiérem, podpis smlouvy

III. Průběžná podpora
1. Reporting
2. Každoroční kontrola optimálního využití financování
3. Pomoc s řízením dodavatelsko-odběratelských rizik

Máme zkušenost s tím, že nestačí doprovodit klienta k fázi podpisu smlouvy, ale je nutné být v kontaktu
s klientem i financiérem ještě po dobu prvních 3-6 měsíců náběhu spolupráce.


Rádi poradíme i Vám. Neváhejte nás ihned kontaktovat.