Expres factoring

Expres factoring (expresní faktoring) je rychle a snadno vyřízen.
Factoringová společnost přitom nezkoumá finanční výkazy ani bankovní historii klienta. 
K vyřízení stačí minimum podkladů. 

Probíhá jako standardní regresní factoring, tedy jako předfinancování vystavených faktur, resp. doby splatnosti vystavených faktur. Expresním factoringem lze překlenout dobu do schválení standardního factoringu (faktoringu).

Podmínky:
Celkový limit financování 0,5 mil. Kč (možno navýšit až na 0,75 mil. Kč)
Minimální počet odběratelů: 2
Dílčí limit na odběratele: 200 tis. Kč
Smluvní vztah mezi klientem a odběratelem: rámcová smlouva nebo objednávka. Smlouva o dílo nelze.
Průběh financování: 70% předfinancování, 30% doplatek
Vstupní podklady: jednoduchý formulář
Maximálně 20 % postupovaného obratu na export, 80 % tuzemsko.
Dokumentace k pohledávkám: kopie faktury s cesní klauzulí, kopie dodacího listu
Splatnosti faktur 30 - 120 dní.
Pro dopravce: "Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce"
Cena: 1,5 % poplatek měsíčně
Bonita: klient ani odběratelé na sobě nesmí mít v posledním 1/2 roce exekuci nebo insolvenční návrh. 
Rovněž nesmí v posledním 1/2 roce být změna ve vlastnické struktuře odběratelů.

Postup:
2. pošleme smluvní dokumentaci
3. podepsání smlouvy max. do 3 dnů + předání faktur k proplacení
4. do 24 hodin odcházejí peníze na účet klienta

Navíc bezplatně poskytneme průběžné monitorování dodavatelů i odběratelů.

Neváhejte nás kontaktovat ještě dnes.