Blog


Financování exportu do Litvy ve výši 130 % nominálu pohledávky

přidáno: 5. 6. 2017 4:29, autor: Tomáš Drobík   [ aktualizováno 5. 6. 2017 4:30 ]

Zajistili jsme provozní financování pro českou společnost IV-EXPO Prague s.r.o. Firma se zabývá výrobou pracích prášků a mycích gelů. Jde o rychle rostoucí společnost bez dlouhé historie, není tedy pro ni bankovní financování možné.

Provozní financování je koncipováno jako bezregresní factoring, tedy financování formou postoupení pohledávky doplněné pojistným limitem od úvěrové pojišťovny. Náš klient, firma IV-EXPO Prague s.r.o., dodává svému odběrateli v Litvě. Vystavené faktury (pohledávky ve splatnosti) na tohoto odběratele jsou klientem ve chvíli svého vzniku postupovány na factoringovou společnost a předfinancovány.

Klient poptával stejnou možnost i na svého odběratele v Bělorusku. Zde se však financování ani pojišťování z důvodu politického rizika a ekonomicky nestabilní situace zajistit nepodařilo.

Standardní fakoringové financování funguje jako předfinancování 80 % výše postoupené pohledávky. Zbylých 20 % obdrží klient poté, co odběratel fakturu uhradí (platí factoringové společnosti) a ta doplatek odesílá klientovi. V tomto případě jsme ale svému klientovi dokázali zajistit výši předfinancování o 50 % vyšší než je standard. Celková výše předfinancování vystavené fakturace je tedy 80 % + 50 % tedy 130 %.

Factoring tak byl doplněn dalším úvěrovým produktem. Náš klient může pohodlně uspokojovat narůstající poptávky po svých výrobcích, se kterými souvisí i nezbytná zvýšená potřeba hotovosti jednak pro nákup vstupních surovin a poté také k budování dostatečné skladové zásoby k rychlému vykrytí požadavků zákazníka.

Tímto děkujeme našemu klinetovi, spol. IV-EXPO PRAGUE s.r.o. za důvěru a rychlou spolupráci.

Team ARFIN s.r.o., globální specialista na factoringové financování.

Michal Procházka, senior consultant

Faktoring zrychlí vaše cash flow

přidáno: 19. 4. 2017 0:10, autor: Tomáš Drobík   [ aktualizováno 19. 4. 2017 0:12 ]

Věděli jste, že své krátkodobé pohledávky můžete pohodlně odprodat? Zbavit se tak rizika jejich neuhrazení, zrychlit tok finanční prostředků ve své firmě nebo nabídnout odběratelům delší dobu splatnosti? Proces, který odpoví na vaše otázky, se nazývá faktoring. V mnoha ohledech se jedná o velmi efektivní způsob pro zajištění chybějících prostředků při podnikání.

Faktoring - odkup krátkodobých pohledávek

Jak probíhá faktoring v praxi? Nejprve postoupíte své stávající pohledávky faktoringové společnosti. V její roli může být například i banka. Ta se místo vás stává novým obchodním partnerem pro vaše odběratele. Vám obvykle ihned vyplatí zálohu za postoupené faktury. Výše zálohy činí přibližně 80 % - může to však být i více, dle konkrétního partnera. Zálohy se často vyplácejí již v den postoupení pohledávky. Na úhradu faktury tak nečekáte až do konce její splatnosti. 

Jakmile odběratel uhradí svou fakturu, obdržíte od faktoringové společnosti zbývající část finančních prostředků. Kolik peněz vám je skutečně vyplaceno, to už záleží na kvalitě pohledávky a na souvisejících rizicích. O této skutečnosti se informujte u konkrétního poskytovatele.

Faktoring má v praxi tři základní funkce. Riziko nesplacení pohledávky přejímá faktoringová společnost. Faktoring je nástrojem rychlého financování podnikání. Kromě samotné pohledávky přechází na faktoringovou společnost také veškerá správa kolem faktur a vy si tak snížíte administrativní náklady.

Zbavte se svých pohledávek ještě dnes

Potřebujete rychle získat volné prostředky, ale do konce splatnosti vašich faktur zbývá ještě několik dní? Využijte našich služeb, kde své pohledávky můžete úspěšně vyřešit již během jediného dne. Kromě faktoringu na tuzemském trhu zde můžete využít také mezinárodní faktoring nebo služby jako hodnocení rizik, inkaso pohledávek či provozní financování. Dostane se vám u nás užitečných rad i odborné pomoci.

Provozní financování náhradou za factoring

přidáno: 6. 12. 2016 7:14, autor: Tomáš Drobík   [ aktualizováno 6. 12. 2016 8:20 ]

Pro našeho klienta, reklamní a bezpečnostní agenturu jsme řešili poptávku po provozním financování v řádech milionů Kč, která byla směřována na factoring, tzn. odkup pohledávek za jeho odběrateli. Po prvotní analýze poptávky klienta, jeho finančních výkazů a poznání jeho obchodních vztahů jsme dospěli k názoru, že vhodným nástrojem, který klientovi uvolní napjaté cash–flow a bude celkově lépe vyhovovat, nebude factoring, ale kontokorentní úvěr.

Faktoring je finanční nástroj, který řeší kromě dříve získaných finančních prostředků z již vystavené fakturace také zajištění rizika z jejich nezaplacení a jejich inkaso.

V případě našeho klienta byla poptávka po factoringu transformována do kontokorentního úvěru, který lépe vyhovoval jeho potřebám z následujících důvodů.

Klient dodává své služby ustálenému a již vyzkoušenému portfoliu svých odběratelů, u kterých neměl obavu z platební nevůle či neschopnosti. Pojištění pohledávek, které faktoring využívá, proto nebylo potřeba, respektive klient ho nechtěl využít. Z toho rovněž vyplývá, že klient neměl potřebu řešit ani inkaso pohledávek po splatnosti.
Spojením těchto skutečností se pak jeho poptávka dala uspokojit levnější variantou financování, kterou je bezesporu právě kontokorentní úvěr.

Klientovi tímto děkujeme za důvěru a úspěšnou spolupráci.

Za ARFIN s.r.o.
Michal Procházka, senior consultant

Jednorázový odkup vystavené faktury

přidáno: 4. 8. 2016 3:45, autor: Tomáš Drobík

Pro svou klientku, paní Ing. Evu Heskovou, jsme do dvou pracovních dní zajistili jednorázové předfinancování vystavené faktury zároveň se zajištěním rizika.

Paní Hesková zadala poptávku po jednorázovém odkupu vystavené faktury za subdodávku zboží, které bylo určeno jako součást materiálního vybavení obranných složek státu. Na základě této dodávky vznikla faktura se splatností 60 dní.

Tuto fakturu jsme nabídli našim spolupracujícím partnerům, kteří reagovali velmi rychle. Do dvou pracovních dní jsme tak pro klientku zajistili odkup předmětné faktury formou bezregresního factoringu, který kromě předfinancování faktury zajistil současně i riziko z případného nezaplacení pohledávky odběratelem. Pro klientku jsme tak rychle vyřešili problém s cash flow a zároveň zajistili úhradu již dodaného zboží. 
Ing.Heskové a financujícímu partnerovi děkujeme za důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Za ARFIN s.r.o.
Michal Procházka, senior consultant

Limit 500 tis. Kč pro živnostníka

přidáno: 19. 5. 2016 1:35, autor: Tomáš Drobík

Pro svého klienta, fyzickou osobu pana Petra Dřevjaného, jsme zajistili provozní financování formou bezregresního factoringu ve výši 500 tis. Kč.

Pan Dřevjaný je podnikatelem, který provozuje mezinárodní kamionovou dopravu jako živnostník. Zvýšená poptávka po jeho službách přinesla i zvýšenou potřebu provozních financí sloužících pro úhradu PHM a mezd pro řidiče. Ekonomické výsledky pana Dřevjaného nebyly dostatečné na klasickou formu bankovního financování v podobě kontokorentního úvěru. Proto se rozhodl pro faktoringové financování, které se opírá více o bonitu odběratelů než o bonitu klienta.

Klient oslovil factoring.eu ve stejném okamžiku jako několik dalších poskytovatelů factoringového financování. 
Factoring.eu - specialista na faktoringové financování, zajistil po převzetí všech podkladů od klienta provozní financování ve formě bezregresního faktoringu. 
Factoring.eu přinesl klientovi lepší cenu a větší procento předfinancování postoupených faktur. 

Společnost ARFIN s.r.o. tímto děkuje panu Petru Dřevjanému za důvěru.

za
ARFIN s.r.o.
Michal Procházka, senior consultant

Financování s pojištěním pro společnost Tenzex s.r.o.

přidáno: 19. 5. 2016 1:19, autor: Tomáš Drobík

S pozitivním výsledkem a velmi rychle jsme vyřešili případ společnosti Tenzex, poskytovatele kamionové dopravy. Poptávka vyvstala na základě náhlé potřeby po provozním financování. Klient poskytoval již 5 let kamionovou dopravu svému odběrateli z oblasti automobilového průmyslu. Tento odběratel však změnil vlastnickou strukturu a nový vlastník se rozhodl změnit obchodní vztah se spol. Tenzex s.r.o: svému dodavateli kamionové dopravy jednostranně navýšil splatnost na 45 dní.

Před společností Tenzex s.r.o. tak vyvstaly dvě základní otázky, které bylo nutné vyřešit: 
a) delší splatnost, která logicky napnula cash-flow na toto nepřipravené společnosti,
b) tou druhou otázkou, zřejmě i strategičtější, byla právě zmiňovaná změna vlastnické struktury. Do této doby velmi bonitní odběratel se díky nové akcionářské struktuře stal velkou neznámou.

Po konzultaci s klientem jsme jako nejvhodnější nástroj zvolili bezregresní faktoringové financování. Bezregresní (pojištěná) forma faktoringu zcela vyhovuje potřebám klienta. Pojištěním fakturace získal klient jistotu v proplacení vystavených faktur a postupování faktur za odběratelem na faktoringovou společnost klientovi přineslo provozní finance dřív než za 45 dní.

Po krátkém a účinném výběrovém řízení na poskytovatele bezregresního faktoringu jsme klientovi zajistili optimální řešení jeho akutní potřeby ve velmi krátkém čase. 

Společnosti Tenzex s.r.o. tímto děkujeme za důvěru.

za
ARFIN s.r.o.
Michal Procházka, senior consultant

Přínos makléře pro zajištění faktoringového financování

přidáno: 28. 4. 2016 3:19, autor: Tomáš Drobík   [ aktualizováno 2. 5. 2016 0:35 ]

Dnes otevíráme téma: 
PROČ VYUŽÍT PRO ZISK FAKTORINGOVÉHO FINANCOVÁNÍ SLUŽEB MAKLÉŘE.

Důvody pro spolupráci s faktoringovým makléřem popíšeme na konkrétním příkladu klienta, který nás oslovil. Klient, obchod se stavebním materiálem, na trhu od roku 1995, se na nás obrátil s dotazem, jak ošetřit riziko z obchodního styku a současně získat provozní financování.

Klientovo cash-flow je přitom napnuté z důvodů, které pravděpodobně znáte i vy. Jako dodavatel, který se více či méně zná osobně již řadu let s většinou svých odběratelů, nevyhnutelně nedokáže osobní vztah oddělit od smluvní dokumentace. Tento fakt se odráží zejména v situacích, kdy vás odběratel požádá o nárazové prodloužení předem dohodnuté splatnosti, kterou máte s odběratelem dohodnutou buď v rámcové smlouvě, nebo při objednání zboží v objednávce. Splatnost, kterou odběratel nedokáže dodržet jednou za čas, zřejmě dokážete pokrýt svými vlastními rezervami. Jiná situace však nastává, pokud si dlouholetý odběratel splatnost benevolentně prodlužuje sám, bez vašeho svolení. Spoléhá často na fakt, že se s ním osobně znáte a že pokud jste mu polhůtní splatnost tolerovali jednou, dokážete to i vícekrát. No a toto byl i případ našeho klienta.

ARFIN, specialista na financování a pojišťování pohledávek navrhl klientovi řešení, které zcela zohledňovalo jeho zadání. Pro zajištění rizika z obchodního styku jsme navrhnuli pojištění pohledávek v kombinaci s faktoringovým financováním, které má za hlavní úkol uvolnit cash-flow. Zvolili jsme tedy bezregresní faktoring. Doposud by mnoho zdatnějších finančních ředitelů nebo jednatelů firem různých velikostí zvolilo pravděpodobně podobný postup. Zde však nastoupila jedinečná role faktoringového makléře.

Klientovi jsme navrhli několik faktoringových společností, které by jistě jeho poptávku dokázaly více či méně uspokojit. Otázkou však zůstává v jaké kvalitě a jak rychle. Nabídka společností, které provádějí faktoringové operace v ČR, ať už bankovních či nebankovních, je omezená. Každá z těchto společností představuje jiný přístup k financování, který je de-facto odrazem jejich pojetí rizika a cenové politiky financování. Pro klienta, který faktoring poptává, je velice složité vyznat se ve vstupních kritériích poskytovatele factoringu.

Po shodě s klientem jsme oslovili dvě faktoringové společnosti. Jednu, která patří svým faktoringovým obratem mezi největší v ČR a druhou, svým obratem ne tak významnou, jako alternativní možnost. Obě faktoringové společnosti našemu klientovi předestřeli indikativní cenovou nabídku spolupráce do druhého dne po dodání všech potřebných pokladů a informací. Klient si vybral nabídku od většího z faktorů a čekal na další postup z jeho strany.
Po několika dalších dnech a dalších a dalších dodatečných administrativních požadavcích jednání ze strany bankovního poskytovatele ustálo na bodu mrazu. (Zde se projevila laxnost obchodního přístupu ze strany "Goliáše“ směrem k „Davidovi“). 

ARFIN jako specialista na pohledávky využil své znalosti faktoringových společností a souběžně vedl jednání i s druhým poskytovatelem faktoringu. Klientovi jsme proto navrhli, ať poskytne potřebné podklady i druhé, v tomto případě nebankovní faktoringové společnosti, která na případu začala pracovat okamžitě a s intenzitou, která vyústila v podpis faktoringové smlouvy s naším klientem do jednoho týdne od zadání. 

ARFIN v tomto případě vyjednal pro klienta cenu, která kopírovala cenu od bankovního poskytovatele. Navíc díky odlišným možnostem druhého poskytovatele klient získal větší počet pojištěných odběratelů, než které mu byl schopen nabídnout poskytovatel bankovního faktoringu.

ARFIN specialista na firemní financování a faktoringový makléř tak v synergii svých znalostí a konkurenčního prostředí zajistil pro klienta nejlepší řešení a to ve velmi krátkém čase.

Autor: Michal Procházka, senior consultant

Factoring pro bonitní a korporátní klientelu

přidáno: 2. 3. 2016 23:28, autor: Tomáš Drobík   [ aktualizováno 3. 3. 2016 0:52 ]

Často se setkáváme s dotazy, proč by velké / nadnárodní společnosti měli používat factoring. Je přece dražší a pracnější. Snažili jsme se hledat odpovědi na tuto otázku.
Co první by mohlo velkou společnost zajímat je skutečnost, že ke službám factoringu patří kompletní servis ohledně správy pohledávek, včetně pojištění pohledávek, tzn. že factoring nabízí službu složenou z financování, pojištění pohledávek, mimosoudního inkasa pohledávek, komunikace s pojišťovnou při pojistných událostech.
Každá velká společnost má několik lidí, kteří se věnují inkasu neuhrazených faktur a lidi, kteří se věnují komunikaci s kreditní pojišťovnou. Správně propočítány náklady na factoringové financování vede k závěru, že společnost ušetří. 

Shrnutí popisu výhod:
- vedení saldokonta a dohledu nad pohledávkami,
- inkaso pohledávek – vymáhání, zasílání předsplatnostních i klasických upomínek, možnost,
vyúčtování odběratelům úroků z prodlení apod.,
- oproti klasickým bankovním produktům (kontokorentům, revolvingovému financování apod.) flexibilní a rychlé navyšování finančních limitů na jednotlivé odběratele,
- pravidelné předkládání informací o platební morálce odběratelů, 
- kontokorentní financování zajištěné zastavenými pohledávkami klienta s poměrem ručení např.do 50% = menší objem financování oproti factoringu, kde je financováno až 90% z hodnoty postoupených faktur, tzn. až o 40% větší 
variabilitu použití finančních prostředků,
- bilanční factoring - podrozvahové financování, které účetně nezatěžuje klienta cizími zdroji.


1-8 of 8